Har du koll på dubbdäcksförbuden i Stockholm?

Det är inget snack snack om att dubbdäck är den mest effektiva och säkra däcktypen vintertid. Men nackdelen med dubbdäck är att de kan riva upp hälsofarliga partiklar från asfalten. Trafiknämnden har därför beslutat att införa dubbdäcksförbud på särskilda gator i Stockholm.

Först förbud på Hornsgatan, nu införs även förbud på Fleminggatan samt Kungsgatan

2010 infördes förbud mot dubbdäck på Hornsgatan. Resultatet av detta blev en minskning av dubbdäck från 70 % andel dubbdäck till 30 %. Därför har man även beslutat införa detta förbud på Fleminggatan samt Kungsgatan från 1 Januari 2016. Förhoppningen är att detta skall minska användningen av dubbdäck ytterligare i centrala Stockholm. Se reportaget om detta från SVT här.

dubbdacksforbud stockholm
Dessa gator kommer ha dubbdäcksförbud från 1 Januari 2016